::::: català :: castellano :: english :::::

Pàgina en construcció
Disculpeu les mancances
Recomanem:
Firefox a 1024 o superior

Comunicació Legal

Aquí teniu un model de carta per enviar a la representació de la comunitat de veïns de la vostra finca, en el cas que es requereixi un escrit formal amb referències legals:

COMUNITAT DE PROPIETARIS

C/xxxxxxxx

Att. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (presidenta)

A Barcelona, xxxxxxxxxx 2006

Benvolguda senyora:

El motiu de la present és dirigir-nos a vostè com Presidenta de la nostra Comunitat de Propietaris, sol·licitant la seva col·laboració per a accedir a un nou servei de telecomunicacions, més concretament a una xarxa inalàmbrica (sense fils) d'accés a Internet.

Conforme a allò previst en el Reial decret – Llei 1/1998 de 27 de febrer, en el qual s'estableix el règim jurídic de les infraestructures en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions, es reconeix de forma expressa el dret de qualsevol copropietari d'un règim de propietat horitzontal a accedir a aquests serveis de telecomunicacions, i en tal sentit, a disposar no només dels elements privatius, sinó també dels comuns dels immobles, i a realitzar, a tal efecte, les petites obres que siguin necessàries.

Li fem saber que es tracta d'un dret reconegut per la llei a tots els propietaris, i així el fonament legal d'aquesta comunicació no és altre que el permetre que la Comunitat de Propietaris pugui verificar que aquesta infraestructura no ha estat ja instal·lada amb anterioritat en el mateix edifici per a evitar duplicitats.

En tal sentit, li informem que es tracta d'un petita instal·lació, un receptor de no més de 1,5 quilograms de pes, que pot ser instal·lat en qualsevol màstil (pal) que reuneixi les condicions de recepció necessàries o en un nou que, d'acord amb la normativa en vigor, no excedeixi de tres metres d'altura, i un petit cable de reduït diàmetre. Ambdós elements compleixen amb totes les previsions establertes per la normativa mediambiental i de salut pública, tant espanyola com comunitària i són instal·lacions totalment compatibles amb qualsevol altre instal·lació i serveis de telecomunicacions.

La responsabilitat en cas de qualsevol problema que patís l'aparell o que provoqués en la comunitat l'assumiríem des del pis xxxxxxxxx.

Per tot això li pregaríem que una vegada recaptades les autoritzacions pertinents per part de la Junta de Propietaris de la nostra Comunitat de la qual vostè és el representant legal, ens indiqui les mesures a seguir per a realitzar la instal·lació indicada.

Esperant que comprendrà l'exposició realitzada, i donada la importància que personalment atorguem al cas que ens ocupa, quedem a la disposició de vostè per a quantes contingències i aclariments es precisin, reiterant que tota “possible” instal·lació que es pogués executar comptarà amb totes les mesures legals i de seguretat del cas.

Atentament,

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

com a propietària del pis xxxxxxxx / com a resident del pis xxxxxxxx.